کدهای اخیر منتشر شده

  1. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد در امور مالی آماری
  2. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تجربی از الگوریتم های بهینه سازی برای تخصیص سبد
  3. دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی خطر و بهینه سازی سبد با GARCH، توزیع T اریب و بازه های چند زمانی
  4. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی محدب برخط و کاربرد آن در انتخاب برخط سبد
  5. دانلود رایگان پایان نامه:مدیریت ریسک مالی - بهینه سازی سبد
  6. دانلود رایگان پایان نامه:آموزش های بیزی پویا و بهینه سازی در مدل های انتخاب سبدها
  7. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی پیشرفته و روش های آماری در بهینه سازی سبدها و مدیریت زنجیره تامین
  8. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مقاوم با برنامه های کاربردی در ارز و سهام خصوصی
  9. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت نوسانات تصادفی چند وزنی
  10. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مجازاتی
  11. دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور
  12. دانلود رایگان پایان نامه:مقاله هایی در بهینه سازی نمونه کار مقاوم شده توزیع پذیر
  13. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ پویا با استفاده از برنامه نویسی درجه دوم متوالی
  14. دانلود رایگان پایان نامه:محدودیتها و تعادل در بهینه سازی سبد سهام‬ CVaR
  15. دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی
  16. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل صفجه وب مبتنی بر ویژوال
  17. دانلود رایگان پایان نامه:برچسب گذاری صحنه با مدل های متنی تحت نظارت
  18. دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی
  19. دانلود رایگان پایان نامه:اجرای یک طرح اختلاف محدود تقسیم بندی شده به تصاویر قطعه بندی شده با راه حلی برای معادلات پواسون و شرودینگر
  20. دانلود رایگان پایان نامه:برآورد حرکتی سریع و دقیق دوربین برای صحنه های ایستا و پویا
  21. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصویر بر اساس متن با کاربرد در بررسی و ارزیابی رژیم غذایی
  22. دانلود رایگان پایان نامه:روشهای تجزیه و تحلیل کمی تراکم پستان و بازسازی مدل سه بعدی
  23. دانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی تصاویر خودکار و برنامه ریزی برای پرتو درمانی
  24. دانلود رایگان پایان نامه:موضوعاتی در بازده انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مصرف انرژی پایین
  25. دانلود رایگان پایان نامه:پیاده سازی موازی و توزیع شده یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در یک شبکه سنسور بی سیم
  26. دانلود رایگان پایان نامه:اندازه گیری سنسورهای اثر انگشت بی سیم در داخل یک شبکه حسگر بی سیم
  27. دانلود رایگان پایان نامه:مطالعه امکان سنجی شبکه حسگر بی سیم بر اساس برداشت انرژی کنترل و مدیریت محیط ساختمان
  28. دانلود رایگان پایان نامه:مدیریت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با برق انرژی خورشیدی
  29. دانلود رایگان پایان نامه:بهبودساز دسته ذرات توزیع شده برای شبکه های حسگر بی سیم
  30. دانلود رایگان پایان نامه:سیستم های فیزیکی-مجازی برای حفاظت از زیرساختهای کلیدی: کاربرد شبکه حسگر بی سیم برای نظارت بر شبکه برق
  31. دانلود رایگان پایان نامه:سیستم اتوماسیون ساختمان با سنسور بی سیم بر اساس NETW Ork
  32. دانلود رایگان پایان نامه:PEWSN: شبکه حسگر بی سیم با قدرت متعادل
  33. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی و مدیریت ریشه ای در شبکه های حسگر بی سیم
  34. دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتمهای مکان یابی در یک شبکه حسگر بی سیم
  35. دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی یک شبکه حسگر بی سیم PID برای کنترل چاه های نفت و گاز نزدیک VOCS
  36. دانلود رایگان پایان نامه:توده های همگرای با انرژی فعال آی سی دینامیک در یک شبکه حسگر بی سیم
  37. دانلود رایگان پایان نامه:توسعه سیستم شبکه حسگر بی سیم برای کنترل کیفیت هوای داخلی
  38. دانلود رایگان پایان نامه:روشی برای اعتبارسنجی مدلسازی شبکه حسگر بی سیم و مدلهای شبیه سازی شده
  39. دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی
  40. دانلود رایگان پایان نامه:smokeNav- مکان یابی و نقشه سازی همزمان در حالات دارای کاهش میدان دید
  41. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی و مسیریابی همزمان در محیط شهری با استفاده از اسکنرهای چندتایی لیزری دو بعدی
  42. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی همزمان در داخل بدن انسان (Body-SLAM)
  43. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی همزمان بلند مدت در محیط های پویا
  44. دانلود رایگان پایان نامه:شبیه سازی سه بعدی مکان یابی و نقشه سازی منطبق جهانی با ادغام چند سنسوره
  45. دانلود رایگان پایان نامه:FastSLAM: راه حل مطرح برای مسئله مکان یابی و نقشه سازی همزمان با ارتباط داده ناشناخته
  46. دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتمهای شبیه سازی موثر مکان یابی و نقشه سازی با استفاده از شبکه های Submap
  47. دانلود رایگان پایان نامه:BodySlam: مکان یابی و نقشه سازی برای راهنمایی جراحی
  48. دانلود رایگان پایان نامه:مقایسه روش های ارتباط داده ها برای مکان یابی و نقشه سازی همزمان
  49. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیکی چند هدفه برای تجسم داده و طبقه بندی
  50. دانلود رایگان پایان نامه:آموزش توابع نورونی در داخل شبکه عصبی بر اساس برنامه نویسی ژنتیکی
  51. دانلود رایگان پایان نامه:تکنیکهای برنامه نویسی ژنتیکی بهبود یافته برای طبقه بندی اطلاعات
  52. دانلود رایگان پایان نامه:مدل چند مقیاسه: کاربردها در علوم مواد و شیمی و پیشرفت در کارآیی آنها
  53. دانلود رایگان پایان نامه:به سوی برنامه نویسی ژنتیکی Coevolutionary با بایگانی پارتو تحت جریان داده
  54. دانلود رایگان پایان نامه:وظایف شناسایی با الگوی خاص با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی
  55. دانلود رایگان پایان نامه:ترکیب وب سرویس خودکار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
  56. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار محور
  57. دانلود رایگان پایان نامه:استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی به رباتهای سیار نوشته شده
  58. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی چند هدفه ترکیبی توسط برنامه نویسی ژنتیک
  59. دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی ساعتی تابش مستقیم عادی خورشیدی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
  60. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک برای سیستم شبیه سازی ربات امدادگر
  61. دانلود رایگان پایان نامه:پیدا کردن قواعد تجاری فنی در داده فرکانس بالا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
  62. دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی مقاومت خاک با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون تطبیقی اسپلاین چند متغیره
  63. دانلود رایگان پایان نامه:تعمیر و بازسازی خودکار برنامه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
  64. دانلود رایگان پایان نامه:سنتز مدل های فیزیکی-حرارتی محلی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
  65. دانلود رایگان پایان نامه:روش پیش بینی جدید بر اساس تطابق و برنامه نویسی ژنتیک
  66. دانلود رایگان پایان نامه:طراحی ویژگی خودکار برای طبقه بندی سری های زمانی توسط برنامه نویسی ژنتیک
  67. دانلود رایگان پایان نامه:چهار چوب تصمیم گیری عامل محور، برای سیاست بهداشت و درمان، تکمیل شده با برنامه نویسی ژنتیک حالت دار
  68. دانلود رایگان پایان نامه:TAM: چکیده وظایف مختلط در پژوهش رباتهای گروهی
  69. دانلود رایگان پایان نامه:مدل ازدحام پتانسیلی: مدل سازی رباتهای گروهی با اندازه گیری ارزش بازگشتی مربوط به مجموعه های محدود تصادفی
  70. دانلود رایگان پایان نامه:پروژه رباتهای گروهی
  71. دانلود رایگان پایان نامه:شبیه ساز Swarmanoid
  72. دانلود رایگان پایان نامه:قانون اتفاق آرای k برای تصمیم گیری خود سازمان یافته در گروههایی از رباتها
  73. دانلود رایگان پایان نامه:ربات کارتی و نقل و انتقال تعاونی موضوعات چند تایی در پروژه Swarmanoid
  74. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در گروه رباتها: روش تطبیقی برای انتخاب استراتژی
  75. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در رباتهای گروهی به عنوان یک مسئله راه زن چند تجهیزه
  76. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در ربات گروهی: دریافت موضوعات با انتقال آنها به طور مستقیم بین زیر وظایف متوالی
  77. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در یک ربات گروهی: مطالعه ای بر روی تاثیر ارتباطات
  78. دانلود رایگان پایان نامه:تخصیص وظیفه در رباتهای گروهی به سوی روشی برای تخصیص خود سازمان یافته به وظایف مجتمع
  79. دانلود رایگان پایان نامه:SWARMORPH: چند ربات مورفوژنز با استفاده از خود راه اندازی جهت دار
  80. دانلود رایگان پایان نامه:swarmod: شبیه سازی رباتهای دو بعدی
  81. دانلود رایگان پایان نامه:رباتهای گروهی امدادگر
  82. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: طراحی و پیاده سازی کلنیهای روبات خود راه انداز
  83. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: بیانی در رباتهای گروهی
  84. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: نوع جدیدی از ربات خود راه انداز
  85. دانلود رایگان پایان نامه:Swarmanoid ، مفهومی نو برای مطالعه گروه رباتیک ناهمگن
  86. دانلود رایگان پایان نامه:تقسیم کار خود سازمان یافته در یک گروه از رباتها
  87. دانلود رایگان پایان نامه:تخصیص کار خود سازمان یافته به وظایف وابسته ترتیبی در گروه رباتها
  88. دانلود رایگان پایان نامه:دسته رباتها: بازنگری ای از دیدگاه مهندسی گروهی
  89. دانلود رایگان پایان نامه:تنظیم اندازه گروه تحت نظارت در یک دسته ربات ناهمگن
  90. دانلود رایگان پایان نامه:هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار: روش کنترلی نوین حرکتی
  91. دانلود رایگان پایان نامه:هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار ناهمگن
  92. دانلود رایگان پایان نامه:به کار گیری خود سازمان یافته و توسعه یافته با دسته های رباتی زمینی و هوایی
  93. دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی برای رباتهای سیار: از دسته رباتی تا کلنی فوق مکانیکی
  94. دانلود رایگان پایان نامه:طراحی بر محور خاصیت برای دسته های رباتی: روش طراحی بر اساس مدل سازی و مدل چک کردن هنجاری
  95. دانلود رایگان پایان نامه:کاهش تداخل از طریق تقسیم کار در گروه روباتی
  96. دانلود رایگان پایان نامه:فرمول بندی Multi-armed Bandit مسئله تقسیم کار در دسته رباتها
  97. دانلود رایگان پایان نامه:پویایی های دیدگاه برای تصمیم گیری غیر متمرکز در دسته رباتی
  98. دانلود رایگان پایان نامه:تشکیل مسیر در یک دسته ربات
  99. دانلود رایگان پایان نامه:مزایای کارایی خود راه اندازی در یک دسته ربات
  100. دانلود رایگان پایان نامه:پردازشهای انتگرال مارکوف با کاربرد مدلسازی دسته ای رباتها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *