کدهای اخیر منتشر شده

 1. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد در امور مالی آماری
 2. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تجربی از الگوریتم های بهینه سازی برای تخصیص سبد
 3. دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی خطر و بهینه سازی سبد با GARCH، توزیع T اریب و بازه های چند زمانی
 4. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی محدب برخط و کاربرد آن در انتخاب برخط سبد
 5. دانلود رایگان پایان نامه:مدیریت ریسک مالی - بهینه سازی سبد
 6. دانلود رایگان پایان نامه:آموزش های بیزی پویا و بهینه سازی در مدل های انتخاب سبدها
 7. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی پیشرفته و روش های آماری در بهینه سازی سبدها و مدیریت زنجیره تامین
 8. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مقاوم با برنامه های کاربردی در ارز و سهام خصوصی
 9. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت نوسانات تصادفی چند وزنی
 10. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ مجازاتی
 11. دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور
 12. دانلود رایگان پایان نامه:مقاله هایی در بهینه سازی نمونه کار مقاوم شده توزیع پذیر
 13. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ پویا با استفاده از برنامه نویسی درجه دوم متوالی
 14. دانلود رایگان پایان نامه:محدودیتها و تعادل در بهینه سازی سبد سهام‬ CVaR
 15. دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی
 16. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل صفجه وب مبتنی بر ویژوال
 17. دانلود رایگان پایان نامه:برچسب گذاری صحنه با مدل های متنی تحت نظارت
 18. دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی
 19. دانلود رایگان پایان نامه:اجرای یک طرح اختلاف محدود تقسیم بندی شده به تصاویر قطعه بندی شده با راه حلی برای معادلات پواسون و شرودینگر
 20. دانلود رایگان پایان نامه:برآورد حرکتی سریع و دقیق دوربین برای صحنه های ایستا و پویا
 21. دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصویر بر اساس متن با کاربرد در بررسی و ارزیابی رژیم غذایی
 22. دانلود رایگان پایان نامه:روشهای تجزیه و تحلیل کمی تراکم پستان و بازسازی مدل سه بعدی
 23. دانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی تصاویر خودکار و برنامه ریزی برای پرتو درمانی
 24. دانلود رایگان پایان نامه:موضوعاتی در بازده انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مصرف انرژی پایین
 25. دانلود رایگان پایان نامه:پیاده سازی موازی و توزیع شده یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در یک شبکه سنسور بی سیم
 26. دانلود رایگان پایان نامه:اندازه گیری سنسورهای اثر انگشت بی سیم در داخل یک شبکه حسگر بی سیم
 27. دانلود رایگان پایان نامه:مطالعه امکان سنجی شبکه حسگر بی سیم بر اساس برداشت انرژی کنترل و مدیریت محیط ساختمان
 28. دانلود رایگان پایان نامه:مدیریت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با برق انرژی خورشیدی
 29. دانلود رایگان پایان نامه:بهبودساز دسته ذرات توزیع شده برای شبکه های حسگر بی سیم
 30. دانلود رایگان پایان نامه:سیستم های فیزیکی-مجازی برای حفاظت از زیرساختهای کلیدی: کاربرد شبکه حسگر بی سیم برای نظارت بر شبکه برق
 31. دانلود رایگان پایان نامه:سیستم اتوماسیون ساختمان با سنسور بی سیم بر اساس NETW Ork
 32. دانلود رایگان پایان نامه:PEWSN: شبکه حسگر بی سیم با قدرت متعادل
 33. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی و مدیریت ریشه ای در شبکه های حسگر بی سیم
 34. دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتمهای مکان یابی در یک شبکه حسگر بی سیم
 35. دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی یک شبکه حسگر بی سیم PID برای کنترل چاه های نفت و گاز نزدیک VOCS
 36. دانلود رایگان پایان نامه:توده های همگرای با انرژی فعال آی سی دینامیک در یک شبکه حسگر بی سیم
 37. دانلود رایگان پایان نامه:توسعه سیستم شبکه حسگر بی سیم برای کنترل کیفیت هوای داخلی
 38. دانلود رایگان پایان نامه:روشی برای اعتبارسنجی مدلسازی شبکه حسگر بی سیم و مدلهای شبیه سازی شده
 39. دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی
 40. دانلود رایگان پایان نامه:smokeNav- مکان یابی و نقشه سازی همزمان در حالات دارای کاهش میدان دید
 41. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی و مسیریابی همزمان در محیط شهری با استفاده از اسکنرهای چندتایی لیزری دو بعدی
 42. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی همزمان در داخل بدن انسان (Body-SLAM)
 43. دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی همزمان بلند مدت در محیط های پویا
 44. دانلود رایگان پایان نامه:شبیه سازی سه بعدی مکان یابی و نقشه سازی منطبق جهانی با ادغام چند سنسوره
 45. دانلود رایگان پایان نامه:FastSLAM: راه حل مطرح برای مسئله مکان یابی و نقشه سازی همزمان با ارتباط داده ناشناخته
 46. دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتمهای شبیه سازی موثر مکان یابی و نقشه سازی با استفاده از شبکه های Submap
 47. دانلود رایگان پایان نامه:BodySlam: مکان یابی و نقشه سازی برای راهنمایی جراحی
 48. دانلود رایگان پایان نامه:مقایسه روش های ارتباط داده ها برای مکان یابی و نقشه سازی همزمان
 49. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیکی چند هدفه برای تجسم داده و طبقه بندی
 50. دانلود رایگان پایان نامه:آموزش توابع نورونی در داخل شبکه عصبی بر اساس برنامه نویسی ژنتیکی
 51. دانلود رایگان پایان نامه:تکنیکهای برنامه نویسی ژنتیکی بهبود یافته برای طبقه بندی اطلاعات
 52. دانلود رایگان پایان نامه:مدل چند مقیاسه: کاربردها در علوم مواد و شیمی و پیشرفت در کارآیی آنها
 53. دانلود رایگان پایان نامه:به سوی برنامه نویسی ژنتیکی Coevolutionary با بایگانی پارتو تحت جریان داده
 54. دانلود رایگان پایان نامه:وظایف شناسایی با الگوی خاص با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی
 55. دانلود رایگان پایان نامه:ترکیب وب سرویس خودکار با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
 56. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک اختصار محور
 57. دانلود رایگان پایان نامه:استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی به رباتهای سیار نوشته شده
 58. دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی چند هدفه ترکیبی توسط برنامه نویسی ژنتیک
 59. دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی ساعتی تابش مستقیم عادی خورشیدی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
 60. دانلود رایگان پایان نامه:برنامه نویسی ژنتیک برای سیستم شبیه سازی ربات امدادگر
 61. دانلود رایگان پایان نامه:پیدا کردن قواعد تجاری فنی در داده فرکانس بالا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
 62. دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی مقاومت خاک با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون تطبیقی اسپلاین چند متغیره
 63. دانلود رایگان پایان نامه:تعمیر و بازسازی خودکار برنامه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
 64. دانلود رایگان پایان نامه:سنتز مدل های فیزیکی-حرارتی محلی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
 65. دانلود رایگان پایان نامه:روش پیش بینی جدید بر اساس تطابق و برنامه نویسی ژنتیک
 66. دانلود رایگان پایان نامه:طراحی ویژگی خودکار برای طبقه بندی سری های زمانی توسط برنامه نویسی ژنتیک
 67. دانلود رایگان پایان نامه:چهار چوب تصمیم گیری عامل محور، برای سیاست بهداشت و درمان، تکمیل شده با برنامه نویسی ژنتیک حالت دار
 68. دانلود رایگان پایان نامه:TAM: چکیده وظایف مختلط در پژوهش رباتهای گروهی
 69. دانلود رایگان پایان نامه:مدل ازدحام پتانسیلی: مدل سازی رباتهای گروهی با اندازه گیری ارزش بازگشتی مربوط به مجموعه های محدود تصادفی
 70. دانلود رایگان پایان نامه:پروژه رباتهای گروهی
 71. دانلود رایگان پایان نامه:شبیه ساز Swarmanoid
 72. دانلود رایگان پایان نامه:قانون اتفاق آرای k برای تصمیم گیری خود سازمان یافته در گروههایی از رباتها
 73. دانلود رایگان پایان نامه:ربات کارتی و نقل و انتقال تعاونی موضوعات چند تایی در پروژه Swarmanoid
 74. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در گروه رباتها: روش تطبیقی برای انتخاب استراتژی
 75. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در رباتهای گروهی به عنوان یک مسئله راه زن چند تجهیزه
 76. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در ربات گروهی: دریافت موضوعات با انتقال آنها به طور مستقیم بین زیر وظایف متوالی
 77. دانلود رایگان پایان نامه:بخش بندی وظیفه در یک ربات گروهی: مطالعه ای بر روی تاثیر ارتباطات
 78. دانلود رایگان پایان نامه:تخصیص وظیفه در رباتهای گروهی به سوی روشی برای تخصیص خود سازمان یافته به وظایف مجتمع
 79. دانلود رایگان پایان نامه:SWARMORPH: چند ربات مورفوژنز با استفاده از خود راه اندازی جهت دار
 80. دانلود رایگان پایان نامه:swarmod: شبیه سازی رباتهای دو بعدی
 81. دانلود رایگان پایان نامه:رباتهای گروهی امدادگر
 82. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: طراحی و پیاده سازی کلنیهای روبات خود راه انداز
 83. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: بیانی در رباتهای گروهی
 84. دانلود رایگان پایان نامه:ربات گروهی: نوع جدیدی از ربات خود راه انداز
 85. دانلود رایگان پایان نامه:Swarmanoid ، مفهومی نو برای مطالعه گروه رباتیک ناهمگن
 86. دانلود رایگان پایان نامه:تقسیم کار خود سازمان یافته در یک گروه از رباتها
 87. دانلود رایگان پایان نامه:تخصیص کار خود سازمان یافته به وظایف وابسته ترتیبی در گروه رباتها
 88. دانلود رایگان پایان نامه:دسته رباتها: بازنگری ای از دیدگاه مهندسی گروهی
 89. دانلود رایگان پایان نامه:تنظیم اندازه گروه تحت نظارت در یک دسته ربات ناهمگن
 90. دانلود رایگان پایان نامه:هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار: روش کنترلی نوین حرکتی
 91. دانلود رایگان پایان نامه:هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار ناهمگن
 92. دانلود رایگان پایان نامه:به کار گیری خود سازمان یافته و توسعه یافته با دسته های رباتی زمینی و هوایی
 93. دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی برای رباتهای سیار: از دسته رباتی تا کلنی فوق مکانیکی
 94. دانلود رایگان پایان نامه:طراحی بر محور خاصیت برای دسته های رباتی: روش طراحی بر اساس مدل سازی و مدل چک کردن هنجاری
 95. دانلود رایگان پایان نامه:کاهش تداخل از طریق تقسیم کار در گروه روباتی
 96. دانلود رایگان پایان نامه:فرمول بندی Multi-armed Bandit مسئله تقسیم کار در دسته رباتها
 97. دانلود رایگان پایان نامه:پویایی های دیدگاه برای تصمیم گیری غیر متمرکز در دسته رباتی
 98. دانلود رایگان پایان نامه:تشکیل مسیر در یک دسته ربات
 99. دانلود رایگان پایان نامه:مزایای کارایی خود راه اندازی در یک دسته ربات
 100. دانلود رایگان پایان نامه:پردازشهای انتگرال مارکوف با کاربرد مدلسازی دسته ای رباتها

برای دسترسی به بیش از 6000 ساعت از آموزش‌های فرادرس بر روی هر یک از لینک‌های زیر کلیک کنید.

آموزش برنامه نویسی C آموزش طراحی وب آموزش زبان XML
آموزش برنامه نویسی #C آموزش جی کوئری آموزش HTML و CSS
آموزش شی گرایی در #C آموزش برنامه نویسی PHP آموزش برنامه نویسی متلب
آموزش برنامه نویسی ++C آموزش برنامه نویسی JAVA دروس برنامه نویسی اندروید
آموزش کدنویسی در Access آموزش برنامه نویسی Python آموزش برنامه نویسی VB .Net
برنامه نویسی JavaScript آموزش ایجاد سایت با وردپرس آموزش طراحی سایت با ASP .Net
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

فرادرس - دانش، در دسترس همه، همیشه و همه جا

کدهای اخیر منتشر شده