گرمکن سیال شن و ماسه

عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heaterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۶کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsfluidizationgassolidHeat TransferMATLAB for Chemical Engineersmodelsimulationسیستم های Read More →

مدل محیط

عنوان انگلیسی: Medium Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۰کلید واژه ها:CrispEntropyExample Usage:information theoryRough Setsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتئوری مجموعه سختسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتفازیمجموعهمجموعه Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →

هیتر حمام شن سیال شده

عنوان انگلیسی: Fluidized Sand Bath Heaterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتfluidizationgassolidHeat TransferHeat Transfer in MATLABmodelsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در متلبانتقال گرماانرژی Read More →

نرخ پیوند به واسطه ارتباطات BlockSEt

عنوان انگلیسی: Link Budgets with Communications Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۲کلید واژه ها:communications blocksetCommunicaton SystemDigital Signal Processingdsplink budgetphy layersnrپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →