طول دوره مداری یک ماهواره

عنوان انگلیسی: Orbital Periods of a Satelliteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

تعقیب هدف مبتنی بر داده های زاویه ای (BOT) با استفاده از فیلتر ذره ای

عنوان انگلیسی: Multitarget Bearing Only Tracking by Particle Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdemomathematicsoptimizationprobabilitysignal processingstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

طراحی مدارهای گردشی ثابت

عنوان انگلیسی: Frozen Orbit Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →