نسبت تراکم

عنوان انگلیسی: Compression Ratioزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۵کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressionimageimage compression ratioimage processingratioالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده Read More →

IMAQMOTION – تشخیص حرکت ،‌ دریافت تصویر

عنوان انگلیسی: IMAQMOTION – Image acquisition motion detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۴کلید واژه ها:applicationexampleface detectionFace recognitionImage Acquisitionimage processingimaqmotion image acquisition toolbox video motionاکتساب Read More →

تشخیص رنگ

عنوان انگلیسی: Color Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۴کلید واژه ها:color detectionguiImage Acquisitionimage processingobject detectionprojectاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویربینایی ماشینپردازش Read More →

یادگیری برپایه ؟ دیجیتال

عنوان انگلیسی: Learning Based Digital Mattingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۵کلید واژه ها:computer visiondigitalDigital Image Processingdigital mattingfilm and video motion productionimage compositionimage editingimage mattingimage Read More →

اجرای کانتور فعال و پلت فرم فعال GUI

عنوان انگلیسی: Active Contours implementation and test platform GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۴۰کلید واژه ها:activeactive contouractive contour modelsactive contourscomparecomputer visioncontourcontoursDigital Image Processingenhancementgeodesic snakesguiimageImage Read More →

رسم مربع

عنوان انگلیسی: DrawRectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۲کلید واژه ها:drawimageImage Acquisitionimage processingrectangleاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری دیجیتالدریافت Read More →

آستانه گذاری رنگی

عنوان انگلیسی: Color Thresholdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۶کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingcolor image thresholdingcolor thresholdinghsvimage processingOtsu Methodrgbrgb thresholdsegmentingthresholdآستانه گذاری بر پایه محتواآستانه گذاری Read More →

اعمال فیلتر Gabor روی یک تصویر

عنوان انگلیسی: Gabor filtering on an imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۱کلید واژه ها:Entropygaborgabor filtergabor waveletsi am not understandimageImage Acquisitionimage filteringimage processinginformation theorywhat is Read More →