نتایج جستجو برای «temperature»

تعداد کلیک: 1008
عنوان انگلیسی: Diagrams of Thermodynamic State of Water
لینک: http://codesara.ir/content/m1335305-diagrams-of-thermodynamic-state-of-water
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1335305
تعداد کلیک: 614
عنوان انگلیسی: Enthalpy Calculator (GUI)
لینک: http://codesara.ir/content/m1335730-enthalpy-calculator-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1335730

فرادرس های آموزشی رایگان برنامه نویسی اسمال بیسیک یا Small Basic -درس بیست و پنجم