کنترل غیرخطی برای ربات ۳ DOF PUMA

عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۵۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceBacksteppingbackstepping controlBackstepping Methodcomputed torque controlControl EngineeringIntelligent Read More →

منطق فازی روبات PUMMA 560

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic of PUMA 560 Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecontrolfuzzy control of puma560 robotfuzzy logicFuzzy Logic Read More →

یک الگوریتم جدید برای طراحی مسیر

عنوان انگلیسی: New Algorithm of Path Planningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۱۲کلید واژه ها:guimatlabMobile Robotnavigationpath planningبرنامه نویسی ربات های متحرکجی پی‌ اسراهیابیرباتربات انسان نماربات Read More →

کنترل PID ربات PUMA560

عنوان انگلیسی: PID control of PUMA560 robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۶کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceIntelligent SystemsMachine Intelligencepidpid robot controlrobotسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →