روش عکسبرداری با GUI

عنوان انگلیسی: Shooting method with GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلboundary value problemDifferential Equationguimathematicsnumerical mathematicsodeحل ODE در متلبحل عددی Read More →

تست ۰-۱ برای آشوب

عنوان انگلیسی: ۰ – ۱ test for chaosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchaosDifferential Equationdynamicsodetestحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

مدل ؟ تانک ؟ با نتایج تجربی

عنوان انگلیسی: Gravity Drained Tank Model with Experimental Resultsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationModel Predictive ControlMPCnonlinear differential model Read More →

کامپیوتر آنالوگ با استفاده از تقویت کننده های قابل استفاده

عنوان انگلیسی: Analog Computer using operational amplifiersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadderAmplifierAmplifier in MATLABAnalog AmplifierDifferential Equationdifferential equationsintegratormathematicsodeآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت کننده Read More →

GODLIKE- یک بهینه ساز تک منظوره و چند منظوره قوی

عنوان انگلیسی: GODLIKE – A robust single- and multi-objective optimizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۹۵کلید واژه ها:classesCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationMetheuristicsMulticriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationmutationoptimizationParticle Swarm OptimizationpsoSASimulated Read More →

نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: Adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsinterpolatmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFrbfsتخمین تابعتوابع پایه Read More →

حل کننده پواسون دوبعدی سریع

عنوان انگلیسی: ۲D Fast Poisson Solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsodepoisson fast solver fftpoisson solutionحل ODE در Read More →