متعادل کننده

عنوان انگلیسی: Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۳۱کلید واژه ها:analog inputaudio processingdaqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementpower spectral densitysignal processingVideo Processingwinsoundاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

تقویت کننده ترنس امپدانسی فتودیود

عنوان انگلیسی: Photodiode Transimpedance Amplifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۶کلید واژه ها:AmplifieranalogcompensationElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsphasephotodiodeادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای الکترونیکیمهندسی الکترونیکنیمه هادی Read More →

شبیه سازی رادار

عنوان انگلیسی: RADAR simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۷کلید واژه ها:aerodefaerodef، هوا فضا، هوا فضا، سرد، تشخیص و محدوده، خطا با استفاده از بار، Read More →

کدگذاری مکمل

عنوان انگلیسی: Complement Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۲کلید واژه ها:adapive resonance theoryartmodelingneural networkneural networksreprocessingsimulationآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه عصبی چند Read More →

تولیدکننده چندگانه اکولایزر فیلتر فیدبک

عنوان انگلیسی: Mutliple Feedback Filter Equalizer Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاanalogaudiocircuit designfilter analysisFilter Designsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها Read More →

مدل آنالوگ ادراک شنوایی

عنوان انگلیسی: Analog Auditory Perception Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴کلید واژه ها:Digital Signal Processingdspپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم Read More →

مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۲کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

مدولاسیون PCM

عنوان انگلیسی: PCM Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۳کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemscoding schemecoding theorydemodulationguiinformation theoryMATLAB for Chemical Engineersmodulationpcmquantizationاطلاعاتافزایش برد Read More →