رگرسیون موضعی دو بعدی

عنوان انگلیسی: Local Regression 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۰کلید واژه ها:۲d regressiondata smoothingEconometricsEconomicsestimationfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringForcastingforecastinglocal regressionmathematicsoptimzationPredictionregressionrobustsmoothsmoothingstatisticstimeseriesاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیپیش بینیپیش بینی آیندهپیش بینی در Read More →

فیلتر گابور دوبعدی (ver 1,2,3)

عنوان انگلیسی: ۲D Gabor Filter(Ver1,2,3)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۲dConvolutionFilter DesignfilteringFingerprintfunctional analysisgabor filterImage Enhancementimage processingmathematical modelingsignal processingvisual cortاثر Read More →

نمودار مغز دوبعدی و سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۲d and 3d brain plotsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۷کلید واژه ها:۲d3dBrainconvenientdebugeasyfmriimagepcolorplotrotatesimpleتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۹کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) هندسه لایه ای یا FGT

عنوان انگلیسی: FGT – Fold Geometry Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:fold geometryGeologyguiMATLAB for Geologyrock analysistoolboxچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در Read More →

نفوذ

عنوان انگلیسی: percolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۸کلید واژه ها:CommunicationsdemomathematicsphysicsstatisticsTransportationارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابرینفوذpercolation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   شما می توانید به منظور Read More →

بازسازی فوریه جزئی MRI با POCS

عنوان انگلیسی: MRI Partial Fourier reconstruction with POCSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۹کلید واژه ها:asymmetric echoffthomodyneMagnetic Resonance ImagingmargosianMRImrtpartial fourierpocsreconstructionام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی Read More →

جدول داده بر اساس جاوا

عنوان انگلیسی: Java-based data tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۸کلید واژه ها:exampleexcelgui toolsjavanavigationSpreadsheetSPSStableuitableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیجی پی‌ اسدادهراهیابیژئودزیسیگنالصفحه گستردهمایکروسافت اکسلمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره اینرم‌افزارهای صفحه Read More →

فیلتر دو بعدی میانگین هارمونیک

عنوان انگلیسی: ۲D Harmonic mean Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۶کلید واژه ها:Image Enhancementimage processingsignal processingاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر دیجیتالبینایی ماشینپردازش تصاویر Read More →

ثبت تصویر غیرصلب با معادلات دیفرانسیلی کسری

عنوان انگلیسی: Nonrigid image registration with fractional differential equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۳کلید واژه ها:image processingimage registrationmedicalPartial Differential EquationPDEحل معادلات دیفرانسیلمشتق جزئیمعادلات دیفرانسیل Read More →