نتایج جستجو برای «differential»

تعداد کلیک: 1310
عنوان انگلیسی: Numerical Solutions of Heat Equation
لینک: http://codesara.ir/content/m1266541-numerical-solutions-of-heat-equation-2
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1266541
تعداد کلیک: 763
عنوان انگلیسی: Confluent hypergeometric function
لینک: http://codesara.ir/content/m1256970-confluent-hypergeometric-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1256970

کامپیوتر آنالوگ با استفاده از تقویت کننده های قابل استفاده