یکپارچه سازی مدل سیمولینک با پروژه ++VisualSSP

عنوان انگلیسی: Integrating Simulink model with VisualDSP++ Projectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۹کلید واژه ها:archivedDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterlibraryMicroprocessorsharcvisualdspالکترونیک دیجیتالپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال Read More →

نمونه هایی از سیگنال آنالوگ مختلط

عنوان انگلیسی: Analog Mixed Signal Examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter DesignnavigationRadio Frequency ToolboxrfRF Toolboxsignal Read More →

؟ کسب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Thingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۳کلید واژه ها:analogdaqDAQ Carddata acquisitiondataqmeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQ؟ کسب Read More →