“تبدیل براورد سخت “

عنوان انگلیسی: estimateRigidTransformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۴کلید واژه ها:۳dabsolute orientationalignmentcomputer visionDigital Image Processingimage processingpoint cloudrigidrigid transformationtransformationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →