فتومونتاژ، ترکیب و آمیختگی تصاویر

عنوان انگلیسی: Images blending_mixture_photomontageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۰کلید واژه ها:blendingi like itimage editingimage mixtureimage processingmixvideo editingVideo Processingvideo studiowater markerwatermarkingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۱۹کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

implot – پلات تصویر

عنوان انگلیسی: implot- image plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۹۹کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage annotationimage editingimage processingplotVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

تحلیل سایز ذره از وبینار پردازش تصویر

عنوان انگلیسی: Particle Size Analysis from Image Processing Webinarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۰کلید واژه ها:background removalexamplefeature extraImage Acquisitionimage analysisobject segmentationtutorialاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری Read More →

ابزار فشرده سازی مبنی بر موجک دو متعامد

عنوان انگلیسی: Biorthogonal Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۴کلید واژه ها:biorthogonal waveletsCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondata processingFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematicsmathematics applicationsnumerical methodssignal Read More →