تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۱۶کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

یک دور عددی برای پردازش سیگنال

عنوان انگلیسی: A Numerical Tour of Signal Processingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۶کلید واژه ها:approximationCompressionCompression in MATLABData Compressiondenoisingtime frequencytutorialwaveletsالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۵۷کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →