پایگاه داده و تطبیق UAV

عنوان انگلیسی: UAV Matching and Data Baseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata basemicrominiuavسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

سازنده (ایجاد کننده) ایرفویل چهار رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 4 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۵کلید واژه ها:۴ digit4415aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanegeneratornacaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیسازنده Read More →

شبیه سازی جسم صلب با جرم ثابت و شش درجه آزادی

عنوان انگلیسی: MATLAB simulation of fixed-mass rigid-body 6DOFزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلaerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanebodyDifferential Equationdifferential equationsmatlaboderigidاجسام پروازیتحلیل Read More →

درک زاویه اویلر

عنوان انگلیسی: Understanding the Euler Anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABco ordinateeuler angleflight dynamicsreference framesrotationسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

پرواز کننده رایت ۱۹۰۳

عنوان انگلیسی: ۱۹۰۳ Wright Flyerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۵کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneflightpropellervrmlwright flyerاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →

شبیه سازی ملخ (بالک) هلیکوپتر با انتقال لرزش به بدنه

عنوان انگلیسی: Helicopter Rotor to Fuselage Vibration Transmission Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABharmonichelicopteroscillarotorrotorcraftsimulatorvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

ترسیم چارت (نمودار) ISA در متلب

عنوان انگلیسی: ISA chartزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۶کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosphereisarelativerelative temperaturestandardسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

سیستم های ردیابی ماهواره بر پایه GUI

عنوان انگلیسی: GUI based Satellite Tracking Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABazimuthelevationsatellite trackingtleسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →