دانلود رایگان پایان نامه:تکامل مستقل خود راه اندازی در روبات های همگن

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolving Autonomous Self-Assembly in Homogeneous Robotsتعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

An Online Implementation of Robust RGB-D SLAM

عنوان انگلیسی: An Online Implementation of Robust RGB-D SLAMتعداد کلیک: ۹۱۷کلید واژه ها:Online ImplementationRobust RGB-D SLAMAn Online Implementation of Robust RGB-D SLAMAn Online Implementation of Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی برای رباتهای سیار: از دسته رباتی تا کلنی فوق مکانیکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-assembly of Mobile Robots: From Swarm-bot to Super-mechano Colonyتعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

A Hemispherical Omni-directional Bio Inspired Optical Sensor

عنوان انگلیسی: A Hemispherical Omni-directional Bio Inspired Optical Sensorتعداد کلیک: ۱۷۴۶کلید واژه ها:elementary motion detection (EMD)moving obstacle detectionomni-directional cameraA Hemispherical Omni-directional Bio Inspired Optical SensorA Read More →