نمایش ساده کنترل فازی

عنوان انگلیسی: Simple Fuzzy Control Demonstrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:car control cube fuzzy logic middle patch road steering wheelfuzzy logicFuzzy Logic Read More →

کنترلر هدف عمومی

عنوان انگلیسی: General Purpose Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۳۶کلید واژه ها:but i want you to help me because i intend to construct acontrolcontrol Read More →

GUI برای ماشین لباسشویی فازی

عنوان انگلیسی: GUI for fuzzy based Washing Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۴کلید واژه ها:fuzzy logicFuzzy Logic Toolboxmfsneural networkneural networksthankswashing machineآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند Read More →

منطق فازی روبات PUMMA 560

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic of PUMA 560 Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۸کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecontrolfuzzy control of puma560 robotfuzzy logicFuzzy Logic Read More →

فازی نوع ۲

عنوان انگلیسی: Fuzzy TYPE 2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۳کلید واژه ها:fuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy systemsfuzzytype2neural networkneural networkssystems modelingآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه Read More →