کنترل پسگام

عنوان انگلیسی: Control backsteppingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۳کلید واژه ها:BacksteppingBackstepping MethodControl Engineeringروش پس گامروش پسگامروش کنترل پسگامسیستم های کنترلسیستم های کنترل غیر خطیکنترل Read More →

تولباکس TACTICS

عنوان انگلیسی: TACTICS Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۲کلید واژه ها:BioimagingBiomedical Engineeringbiotechdata explorationguiimage processingmeasurementپردازش تصاویر پزشکیپردازش تصاویر زیستیتصاویر پزشکیتصاویر زیستیتصویر برداری پزشکیتصویربرداری زیستیکاربرد متلب Read More →

گیرنده همزمان MIL-STD-188-110B

عنوان انگلیسی: A Synchronized Mil-Std-188-110B Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۸۸کلید واژه ها:carriercarrier recoveryCommunicationsCommunicaton SystemcorrelationDigital Signal Processingdspequalizermilstd188110amilstd188110bmodempreamblerlsState FlowStateflowsynchronizationtimingtiming recoverytraining sequencetxrx modelاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش Read More →

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)

عنوان انگلیسی: mu-synthesis autoland controller for a business jetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۵۰کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanecontrol designاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا Read More →

کدی برای حل مسأله Wahba

عنوان انگلیسی: The code for solving Wahba’s problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsoptimizationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

ردیاب Lucas-Kanade با هرم و تکرار

عنوان انگلیسی: Lucas-Kanade Tracker with pyramid and iterationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfeature pointsimage processinglucaskanadetrackingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →