تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۱۷کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

فن آوری ترانسفورماتور خالی

عنوان انگلیسی: coreless transformer technologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۸کلید واژه ها:articleReport GeneratorSimPowerSystemارائه گزارش در متلبالکترونیکپایگاه دادهساخت گزارشسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

تبدیل داده IQ از TEKTRONIX RTSA به متلب

عنوان انگلیسی: Converting IQ data from Tektronix RTSA to MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۱کلید واژه ها:applicationautomationexampleInstrument Controlrsa3rsa3000arsa3000brsa6114artsaspectrum analyzertektronixابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

BSSGUI توسط J. Petkov

عنوان انگلیسی: BSSGUI by J. Petkovزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاalgorithmbssbssguifilter analysisFilter Designguiseparationsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

دریافت و تحلیل داده های قطعه بندی شده با استفاده از اسیلوسکوپ های Agilent

عنوان انگلیسی: Capturing and analyzing segmented data using Agilent oscilloscopesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۱کلید واژه ها:agilentautomationinfiniiuminfiniivisionInstrument Controlkeysightmatlab exampleoscilloscopeoscilloscopesself_ratingابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۳کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →