فیلم آموزشی جامع شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب (بخش چهارم)

عنوان انگلیسی:

simulated annealing in matlab video tutorial

توضیحات:

الگوریتم شبیه سازی تبرید (بازپخت) یا Simulated Annealing و یا به اختصار SA در اوائل دهه ۱۹۸۰ و توسط کیرکپاتریک و همکارانش معرفی شد. این روش، فرایند تبرید مواد را شبیه سازی می کند. طی فرایند تبرید، یک ماده تا دمایی بیشتر از دمای ذوبش گرم می شود و سپس به تدریج، دمای آن پایین آورده می شود. نحوه کاهش دما بسیار کند و در حدی است که ماده در تعادل ترمودینامیکی است. به عبارت دیگر، دمای جسم آن قدر ثابت می ماند که بهترین ساختار بلوری با کم ترین انرژی در آن دما تشکیل شود. اجسامی ساختار بلوری شان در انرژی های بالاتری شکل گرفته باشد، شکننده تر نیز هستند. اما بر عکس، اگر ساختار بلوری جسمی، در انرژی های کم تر تشکیل شده باشد، از مقاومت فیزیکی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود. این الگوریتم یکی از قوی ترین الگوریتم در مواجهه با مسائل بهینه سازی ترکیباتی یا Combinatorial Optimization است، و در همان مقاله اصلی بر روی مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP اعمال شده است.

در فیلم آموزشی جامع شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب، پس از مرور مبانی تئوری الگوریتم شبیه سازی تبرید، پیاده سازی عملی این الگوریتم در محیط متلب، برای حل مسأله فروشنده دوره گرد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، در طی مباحثی تکمیلی، پیاده سازی این الگوریتم در حالت چند نقطه ای و مبتنی بر جمعیت مورد بررسی قرار گرفته و در متلب پیاده سازی شده است. همچنین ترکیب شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک پیوسته، برای حل یک مسأله بهینه سازی پیوسته در محیط متلب نیز پیاده سازی شده است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
مبانی تئوری تبرید و الگوریتم شبیه سازی تبرید
مولفه ها و بخش های سازنده الگوریتم شبیه سازی تبرید در حالت پایه
بررسی تئوری مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP
معرفی اپراتورها (عملگرهای) ایجاد همسایه در حل مسائل جایگشتی و مسأله فروشنده دوره گرد
پیاده سازی عملی و گام به گام شبیه سازی تبرید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد
معرفی الگوریتم شبیه سازی تبرید موازی
معرفی الگوریتم شبیه سازی تبرید با چند همسایه
معرفی الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر جمعیت برای حل مسائل بزرگ تر و پیچیده تر
پیاده سازی شبیه سازی تبرید مبتنی بر جمعیت برای حل مسأله فروشنده دوره گرد
ارائه روش هایی برای ترکیب شبیه سازی تبرید با الگوریتم ژنتیک و سایر روش های بهینه سازی هوشمند (متاهیوریستیک ها)
ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مسائل پیوسته
پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید در متلب

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
Hybrid Algorithm, Simulated Annealing, TSP, آموزش الگوریتم شبیه سازی تبرید, الگوریتم ترکیبی, بازپخت, بهینه سازی, بهینه سازی هوشمند, تبرید, تبرید فلزات, ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید, شبیه سازی تبرید, شبیه سازی تبرید مبتنی بر جمعیت, فیلم آموزشی شبیه سازی تبرید, متاهیوریستیک, مسأله فروشنده دوره گرد, مسائل جایگشتی, کد متلب شبیه سازی تبرید

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/mvrsa9107

تعداد کلیک:

۷۷۸۱فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک