فیلم آموزش رایگان الگوریتم های ژنتیک در متلب (بخش یکم)

عنوان انگلیسی:

practical genetic algorithms in matlab video tutorial

توضیحات:

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) یا GA، به طور قطع شناخته شده ترین روش بهینه سازی هوشمند و الگوریتم تکاملی است، که کاربردهای فراوانی در رشته های مختلف علمی و مهندسی دارد. اهمیت این الگوریتم در محاسبات تکاملی و هوش محاسباتی به قدری است که اولین کلمه ای که پس از عبارت “الگوریتم تکاملی” به ذهن می رسد، الگوریتم ژنتیک است. بسیاری از افراد، سایر روش های بهینه سازی هوشمند را، نسخه های تغییر یافته ای از الگوریتم ژنتیک می شناسند و قائل به اصالت وجود و ماهوی سایر الگوریتم ها نیستند. این ابزار محاسباتی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ از دل نتایجی پدید آمد، که از تلاش های مهندسین و دانشمندان آن روزگار برای شبیه سازی فرایند تکامل، صورت پذیرفته بود. مبتکر ایده الگوریتم های ژنتیک، جان هالند بود و پس از وی، یکی از شاگرادنش به نام دیوید گولدبرگ، تلاش فراوانی برای توسعه الگوریتم های ژنتیک انجام داده است.

تا کنون محصولات متنوعی برای آموزش مباحث تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک، بر روی متلب سایت ارائه شده اند. در این پست قصد داریم جدیدترین و کامل ترین محصول متلب سایت را که مربوط به آموزش تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب است، به حضور مخاطبین محترم معرفی نماییم. این فیلم آموزشی، که مشتمل بر بیش از ۶ ساعت برنامه آموزشی است، قطعا یک مرجع بی نظیر برای آموزش مباحث تخصصی مرتبط با الگوریتم های ژنتیک و از همه مهم تر، پیاده سازی الگوریتم های ژنتیک در محیط متلب است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
+ مروری بر مبانی علم ژنتیک و منشاء الهام الگوریتم های تکاملی و الگوریتم های ژنتیک
+ معرفی اجزا و ساختار پایه الگوریتم های ژنتیک
+ بررسی جامع انواع شرایط خاتمه در روش های بهینه سازی و الگوریتم های عددی
+ بررسی جامع انواع ساختارهای ممکن برای تلفیق و انتخاب اعضای جمعیت جدید
روش تلفیق، مرتب سازی و حذف
روش سهم های از پیش تعیین شده
روش تلفیق و انتخاب تصادفی
روش اعمال همزمان تقاطع و جهش بر روی اعضای جمعیت
+ بررسی جامع انواع روش های انتخاب والدین
انتخاب تصادفی
انتخاب بر اساس شایستگی
مفاهیم ابتدایی و شرایط توزیع احتمالی گسسته برای انجام انتخاب
روش های مختلف برای تعریف توزیع احتمالی، از جمله روش بولتزمان
فشار انتخاب و قواعد عملی برای تنظیم آن
چرخه رولت یا Roulette Wheel و شیوه عملکرد آن
ساده سازی مکانیزم چرخه رولت به همراه بیان نکات مهم برای پیاده سازی
انتخاب رقابتی یا Tournament Selection
بررسی تاثیر اندازه تورنومنت در عملکرد این عملگر انتخاب
فشار انتخاب در انتخاب رقابتی
+ انواع اپراتورها برای مسائل مختلف
مسائل باینری و گسسته
بررسی انواع تقاطع قابل استفاده در مسائل باینری و گسسته
چگونگی انجام جهش در فضای باینری و گسسته
مسائل پیوسته (اعداد حقیقی)
اپراتور تقاطع حسابی برای مسائل پیوسته
بهبود عملگر تقاطع با افزودن پارامتر برون گرایی
چگونگی انجام عمل جهش در فضای پیوسته
جهش نرمال (گوسی)
تنظیم گام جهش بر اساس قانون یک پنجم یا One Fifth Rule
+ بررسی مفهوم تعداد دفعات فراخوانی تابع یا Number of Function Evaluations و یا به اختصار NFE
+ جمع بندی و نتیجه گیری های نهایی

سرفصل های مورد بحث در بخش عملی:
+ پیاده سازی الگوریتم ژنتیک باینری
پیاده سازی برای حل یک مسأله باینری نمونه
پیاده سازی انواع روش های تقاطع
تقاطع تک نقطه ای یا Single Point Crossover
تقاطع دو نقطه ای یا Double Point Crossover
تقاطع یکنواخت یا Uniform Crossover
ترکیب تصادفی سه نوع تقاطع به صورت ساده و با استفاده از چرخه رولت
پیاده سازی جهش برای مسائل باینری
پیاده سازی روش های مختلف انتخاب والد
انتخاب تصادفی
انتخاب توسط چرخه رولت یا Roulette Wheel
انتخاب رقابتی یا Tournament Selection
ایجاد رابط گرافیک کاربری برای انتخاب یکی از سه روش انتخاب در هنگام اجرای برنامه
افزودن محاسبه تعداد دفعات فراخوانی تابع هدف یا NFE به الگوریتم ژنتیک
+ پیاده سازی الگوریتم ژنتیک پیوسته
پیاده سازی برای حل یک مسأله پیوسته نمونه
پیاده سازی تقاطع حسابی یا Arithmetic Crossover و بهبود عملکرد آن
پیاده سازی جهش نرمال یا گوسی
+ جمع بندی و نتیجه گیری های نهایی

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
Binary Genetic Algorithm, Genetic Algorithm, آموزش GA, آموزش الگوریتم ژنتیک, استراتژی تکاملی, الگوریتم تکاملی, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ژنتیک باینری, الگوریتم ژنتیک عملی, الگوریتم ژنتیک پیوسته, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک, متاهیوریستیک, محاسبات تکاملی, پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در متلب

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/mvrga9011ab

تعداد کلیک:

۱۰۵۲۹فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک