فیلم آموزشی رایگان بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه

عنوان انگلیسی:

multi objective optimization techniques for constrained optimization

توضیحات:

مسائل بهینه سازی از جمله مواردی هستند که زندگی روزمره و همچنین در زمینه های مختلف علمی و مهندسی مطرح می شوند. تقریبا همه مسائل برآمده از واقعیت و مباحث عملی، به صورت مسائل بهینه سازی مقید بیان می شوند که محدودیت های ناشی از فیزیک مسأله، به صورت قیدهایی در تعریف مسأله بهینه سازی، نمایان می شوند.
با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه ای که مسائل بهینه سازی مقید دارند، و نظر به حضور تقریبا همیشگی این نوع از مسائل در زمینه های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، رویکردهای موجود در میان روش های بهینه سازی تکاملی برای برخورد با مسائل بهینه سازی مقید، در قالب بسته آموزشی جامعی به حضور مخاطبین گرامی ارائه شده است.
یکی از رویکردهایی که می توان برای مواجهه با مسائل بهینه سازی مقید مورد استفاده قرار داد، تبدیل مسائل بهینه سازی مقید به مسائل بهینه سازی چندهدفه است. البته دقیقا عکس این رویکرد در مواجهه با مسائل بهینه سازی چندهدفه نیز وجود دارد.
در این فیلم آموزشی به صورت گام به گام، یک مسأله بهینه سازی از حالت مقید به صورت یک مسأله چندهدفه بیان می شود. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب (یا NSGA-II) مسأله چند هدفه حل شده است. در نهایت نیز، نحوه استخراج پاسخ مسأله بهینه سازی مقید از میان پاسخ های موجود در جبهه پارتو (Pareto Front) توضیح داده شده است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
شیوه کلی بیان یک مسأله بهینه سازی مقید به صورت چندهدفه
روش های تبدیل قیدها به توابع هدف
روش استخراج پاسخ مسأله بهینه سازی مقید از میان پاسخ های جبهه پارتو
مروری کوتاه بر مفاهیم بهینه سازی مقید
استفاده از الگوریتم NSGA-II برای حل یک مسأله بهینه سازی مقید

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
NSGA-II, Pareto Front, استخراج پاسخ, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی مقید, جبهه پارتو, مرتب سازی نامغلوب, مسائل بهینه سازی مقید

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/mvrco9202f

تعداد کلیک:

۴۱۹۳فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک