فیلم آموزشی رایگان محاسبات انتگرال با Matlab و Maple(بخش چهارم)

عنوان انگلیسی:

interaction between matlab maple

توضیحات:

استفاده همزمان این دو نرم افزار توصیه می شود و البته این دو نرم افزار امکان لینک شدن را نیز دارند. به طوری که در خلال MATLAB می توان Maple و دستورات آن را فراخوانی کرد. هدف از استفاده همزمان از این دو نرم افزار برای انجام محاسبات پیچیده علمی می باشد.
این فیلم آموزشی مناسب برای کلیه سطوح تحصیلی و مناسب برای تمامی رشته های فنی مهندسی، علوم پایه می باشد.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
سرفصل های مهم در این فیلم آموزشی عبارتند از:
مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
مروری بر روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی
محاسبات انتگرال های یگانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
محاسبات انتگرال های دو گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
محاسبات انتگرال های سه گانه بر روی نواحی عددی و غیر عددی (روش نمادین و روش عددی)
برنامه نویسی و مقایسه روشهای انتگرالگیری تحلیلی و عددی در محیط نرم افزار MATLAB
برنامه نویسی در محیط نرم افزار mupad
لینک دو نرم افزار MATLAB و Maple
فراخوانی دستورات Maple توسط نرم افزار MATLAB

مدرس: جواد پالیزوان زند

کلمات کلیدی:
Maple, Matlab, mupad, Symbolic Computation, انتگرالگیری تحلیلی, انتگرالگیری عددی, فراخوانی دستورات Maple, متلب, محاسبات انتگرال, محاسبات انتگرال دوگانه, محاسبات انتگرال سه گانه, محاسبات انتگرال یگانه, محاسبات عددی, محاسبات نمادین, میپل

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/mvpmm9301

تعداد کلیک:

۲۳۷۲فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک