TL-OSR, a Low Cost Mobile Robot with Open-source Technology Based on Sensor Fusion

عنوان انگلیسی:

TL-OSR, a Low Cost Mobile Robot with Open-source Technology Based on Sensor Fusion
تعداد کلیک:

1482فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.

Please leave this field empty.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینکTL-OSR, a Low Cost Mobile Robot with Open-source Technology Based on Sensor Fusion