روش های مختلف کنترل سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و مبدل های DC-DC جهت تغذیه کوره های قوس الکتریکی جریان مستقیم

عنوان انگلیسی:

روش های مختلف کنترل سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و مبدل های DC-DC جهت تغذیه کوره های قوس الکتریکی جریان مستقیم

توضیحات:

منبع تغذیه یک کوره قوس الکتریکی DC بایستی قادر به
کاهش یافته توسط ترانسفورماتور به AC تبدیل ولتاژهای
پایین کنترل شده باشد. منبع تغذیه با یکسوساز DC ولتاژهای
پایین AC با استفاده از دیودها ولتاژ ،DC دیودی و چاپرهای
پایین ثابت در DC در ثانویه ترانسفورماتور را به ولتاژ
DC خروجی یکسوساز تبدیل کرده و سپس چاپرها این ولتاژ
پایین ثابت کنترل شده در خروجی مبدل DC ثابت را به ولتاژ
تبدیل می نمایند. از مهمترین ویژگی های این سیستم تغذیه ،
۲) و در نتیجه kHz فرکانس کلیدزنی بالای چاپرها (حدود
قابلیت دنبال کردن نوسانات ولتاژ و رسیدن به توان راکتیو
تقریبا ثابت در شبکه می باشد. علاوه بر این ، سیستم مذکور
توانایی کنترل ولتاژ در خروجی مبدل را نیز دارد که
ویژگی های فوق در مجموع این سیستم را جهت تغذیه
مناسب می سازند. DC کوره های قوس الکتریکی
در این مقاله روش های مختلف کنترل این سیستم تغذیه
اعم از کنترل سیکل کاری با اعمال پالس های آتش در فواصل
معین، روش مدولاسیون پهنای پالس تک حامل و روش
مدولاسیون پهنای پالس با حامل های انتقال فاز داده شده،
مورد بحث و بررسی قرار م یگیرند.

تعداد کلیک:

۲۴۱۲فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک