ماوس تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive Mouseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۷۷کلید واژه ها:cursordata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationinteractivemousepanviewzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

هدایتگر صفحه کلید

عنوان انگلیسی: keyboardnavigateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۰کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processinglimitnavigationsignal processingzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهجی Read More →

شکل ماوس پسند

عنوان انگلیسی: Mouse-friendly FIGUREزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۷کلید واژه ها:axesdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefiguregraphicspanplotscrollscrollwheelzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

افزونه کنترل کلید

عنوان انگلیسی: keyControlPluginزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۳کلید واژه ها:callback functiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasesignal processinguser interfacevisualizationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

مرورگر دسته جولیا GPU

عنوان انگلیسی: GPU Julia Set Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۰کلید واژه ها:fractalgpugraphicsGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

ناوبر تصویر

عنوان انگلیسی: Image Navigatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۶کلید واژه ها:annotationdisplayguiimage navigation toolnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییناوبر تصویرImage Navigator فرم عضویت Read More →