دانلود رایگان پایان نامه:سیستم های فیزیکی-مجازی برای حفاظت از زیرساختهای کلیدی: کاربرد شبکه حسگر بی سیم برای نظارت بر شبکه برق

عنوان انگلیسی: Thesis:CYBER-PHYSICAL SYSTEMS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION: A Wireless Sensor Network Application for Electric Grid Monitoringتعداد کلیک: ۳۰۲۵کلید واژه ها:ThesisUniversity of Coloradoپایان نامه کارشناسی Read More →

مبانی شبکه های خانگی

عنوان انگلیسی: Home Networking Basisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۱کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspethernethome networkinghomeplughomepnawireless ethernetپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زمانتحلیل Read More →

مدل سیمیولینک برای سیستم شبکه بیسیم محلی ۸۰۲٫۱۱b PHY

عنوان انگلیسی: ۸۰۲٫۱۱b PHY Simulink Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۹۵کلید واژه ها:۸۰۲۱۱ matlabcckCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspphysical layer physimulinkwirelesswireless lanپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

اکولایزر LMMSE

عنوان انگلیسی: LMMSE Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۱کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemsignal processingsimulationwirelessتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی Read More →

مدل های سیمولینک CDMA2000 downlink

عنوان انگلیسی: CDMA2000 Downlink Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۹۱کلید واژه ها:can you please get help aboutcdmacdma2000CommunicationsCommunicaton SystemConvolutiondigitalDigital Signal Processingdspertmsfunctional analysisi am trying Read More →

منحنی های سیستم های ارتباطی مرجع

عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curvesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۰کلید واژه ها:AWGNberCommunicationsCommunicaton SystemConvolutionconvolutional codedemofading channelfunctional analysismonte carlorayleighsimulinkwirelessالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبینایی Read More →

مدولاسیون AM و طیف آن

عنوان انگلیسی: AM modulation and its spectrumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۵کلید واژه ها:amdemodulationmodulationspectrumwirelesswireless communicationsافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون AM و طیف آنAM Read More →