طراح بال

عنوان انگلیسی: Wing Designerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanedesignperformancewingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیطراح بالWing Designer فرم عضویت Read More →

مدل تحلیل فلاتر

عنوان انگلیسی: Flutter Analysis Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۸کلید واژه ها:aerodefaerodynamicsaeroelasticityaeronauticsAerospaceairfoilflutterRobust ControlStochastic controlTransportationvibrationwingارتباطاتارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری کنترلتحلیل ارتعاشاتتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسیستم پایدارسیستم Read More →

تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)

عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۶کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftaircraft designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

گزارش تحلیلی بال صفحه

عنوان انگلیسی: Plane_wing_analytic_reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۸کلید واژه ها:automaticcalculation centrecalculation engineeringcomputerdivide mesh automaticdocumentdynamicfem finite element methodFinite ElementslockmatlabMechanical Engineeringmechanicssimulationsoftwareworkاجزای محدوداستاتیکالکترونیکالکتریسیتهالمان محدودتحلیل سازهترمودینامیکحل عددی معادلات Read More →

شبیه سازی و نمایش مزرعه بادی در متلب

عنوان انگلیسی: Animate a Wind Farm with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰۱کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneanimationbladeenergyfarmgeometrygreenmatlaboceanrealitysectionsectionssimulinkturbinevirtualvrmlwindwingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد Read More →