تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۴کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

مثالی از Volatility Pumping

عنوان انگلیسی: Example of Volatility Pumpingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۳کلید واژه ها:crpfinanceFinancial Engineeringportfoliorebalanceshannons demonتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

بی ثباتی تاریخی

عنوان انگلیسی: Historical Volatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۰کلید واژه ها:derivatives finance historical volatility options stocks volatilityfinanceFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

مدل ساختاری اعتبار مرتون (Merton)

عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۸کلید واژه ها:creditfinanceFinancial Engineeringjacobianmertonmerton modelmtimesxnewton methodnewtonraphsonquantitative financestructural credit modelstructural modelتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت نوسانات تصادفی چند وزنی

عنوان انگلیسی: Thesis:Portfolio Optimization under Multiscale Stochastic Volatilityتعداد کلیک: ۱۸۴۰کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضیاتدانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت Read More →

مدل سازی مالی – فصل دوم – نوسانات ضمنی

عنوان انگلیسی: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۴کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringFourier Transformhestonimplied volatilitylevyoption pricingsabrstochastic clockstochastic volatilityتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

فیلتر هادریک-پرسکات

عنوان انگلیسی: Hodrick-Prescott Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۵کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsfilterfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringhodrickmodelingprescotttrendvolatilityاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

تخمین برای پردازش های پنهان

عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۵کلید واژه ها:ConvolutionDeconvolutionfunctional analysishidden processesmodel selecnonparametric estimationprobabilitystatisticsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتخمین برای Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۱کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

گزارش مدل پخش-جامپ یکنواخت

عنوان انگلیسی: Log-Uniform Jump-Diffusion Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبروش Read More →