فاز تقویت خوشه (CR)

عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phaseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۵۸کلید واژه ها:cluster reinforcementcrdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehighdimensional dataimage processingself organizing mapSelf-Organizing MapsSOMvisualizationانبار Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تحلیل مقدماتی الگوریتم های جستجوی محلی تصادفی در بهینه سازی دو هدفه

عنوان انگلیسی: Thesis:Exploratory Analysis of Stochastic Local Search Algorithms in Biobjective Optimizationتعداد کلیک: ۴۸۶کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله Read More →

جعبه ابزار fanDTasia

عنوان انگلیسی: fanDTasia ToolBoxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۵کلید واژه ها:diffusion kurtosis imagingdiffusion tensor imagingdiffusion weighted mridkidtidwmridwmri simulationgenerate synthetic tensor fieldshigher order tensorsMagnetic Resonance Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۹۱کلید واژه ها:Cluster Analysiscluster validityclusteringemEntropyFuzzy Clusteringgathgevagustafinformation theoryprobabilitystatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی فازیداده Read More →

ابزارهای متلب برای دانشمندان

عنوان انگلیسی: MATLAB Tools for Scientistزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۱کلید واژه ها:biotechCurve Fittingdata importdose responseFunction ApproximationFunction Fittingguimedicalpharmaceuticalstatisticsاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

جعبه ابزار DAFX

عنوان انگلیسی: DAFX Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۹کلید واژه ها:audio effectsaudio processingdaqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementplottingrecordingsignal processingVideo Processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →