انحراف رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Outliersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۲کلید واژه ها:detect outliers in a scatterplot regression outliers regression residual outliers turns outliers to nanLinear Read More →

موقعیت یابی ماه در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Positionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomicalastronomyephemerislunarmeeusmoonسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”

عنوان انگلیسی: “Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:Five-Leg InverterIndirect Matrix ConverterNine-Switch Invertersvm“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation””Single-Input-Dual-Output Matrix Converters Read More →

برنامه استهلاک با نرخ بهره متغیر

عنوان انگلیسی: Amortization schedule with variable interest ratesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۳کلید واژه ها:amortization schedulefinanceFinancial Engineeringfinancial tbFinancial Toolboxinterest ratesstepped interestتحلیل مالی در متلبجعبه Read More →