نرم افزارهای مدیریت شکل

عنوان انگلیسی: Figure Management Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۵کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefigurefiguresfull screenmonitorsmultipletileutilitiesانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۴کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

خرید و فروش کارت

عنوان انگلیسی: Card dealingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۳کلید واژه ها:card dealingmonte carlostatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →

Add-On جعبه ابزار منطق فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic Toolbox Add-Onزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۴۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy logic toolbox addonneural networkneural networksSystems theoryآموزش Read More →

اسکن مختصات

عنوان انگلیسی: Coordinates Scanningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۳کلید واژه ها:coordinatesdirectionimagenavigationpathtraceجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییاسکن مختصاتCoordinates Scanning فرم عضویت در خبرنامه Read More →

برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل پرتو و خرپا

عنوان انگلیسی: Beam and Truss Analysis utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۸کلید واژه ها:beamchemistryfunctionsguiphysicsstaticstrussTruss Analysisتحلیل خرپاتراسخرپاساختمانسازهسطوح هندسیمعماریمهندسی عمرانمهندسی مکانیکنیروی کششیبرنامه های کاربردی تجزیه و Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۹کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →