نتایج جستجو برای «uav»

تعداد کلیک: 401
عنوان انگلیسی: UAV Matching and Data Base
لینک: http://codesara.ir/content/m1036429-uav-matching-and-data-base
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1036429

پایگاه داده و تطبیق UAV