مدل منظومه شمسی (مدل سازی n-بدنه سیاره ای)

عنوان انگلیسی: Solar System model (planetary n-body modelling)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABjpljupitermoonnbodyplanetsolar systemspacespacecrafttrajectoryvoyagerسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

Optimal Nonlinear Trajectory Control of an Unmanned Helicopter

عنوان انگلیسی: Optimal Nonlinear Trajectory Control of an Unmanned Helicopterتعداد کلیک: ۱۹۵۱کلید واژه ها:Dynamic Inversionnonlinear modelNSGA-IIoptimizationTrajectroy ControlUnmanned HelicopterOptimal Nonlinear Trajectory Control of an Unmanned HelicopterOptimal Read More →

مسیر و گرایش نسخه ۳ طرح

عنوان انگلیسی: Trajectory and Attitude Plot Version 3زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplaneanimationattitudeaviexportfileplottrajectoryاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمسیر Read More →