استراتژی تجارت گروهی

عنوان انگلیسی: Band Trading Strategyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۵کلید واژه ها:backtestingband tradingcomputational financeexamplefinanceFinancial Engineeringquanttrading strategyتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

تجارت اتوماتیک با متلب – ۲۰۱۲

عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB – 2012زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۴کلید واژه ها:algorithmic tradingautomated tradingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxfixGenetic Programminggentici algorithmjava integrationmoving averagequickfixrsisharpe Read More →

تجارت الگوریتمیک با MATLAB – 2010

عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB – 2010زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۳کلید واژه ها:algorithmic tradingaly kassamCrossoverCurve Fittingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algoirthmGenetic Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیدا کردن قواعد تجاری فنی در داده فرکانس بالا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:”FINDING TECHNICAL TRADING RULES IN HIGH-FREQUENCY DATA BY USING GENETIC PROGRAMMING”تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:ThesisUNIVERSITY OF SOUTHEREN CALIFORNIAایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت نوسانات تصادفی چند وزنی

عنوان انگلیسی: Thesis:Portfolio Optimization under Multiscale Stochastic Volatilityتعداد کلیک: ۱۸۴۸کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضیاتدانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ تحت Read More →