تولباکس ازدحام ذرات دیگر

عنوان انگلیسی: Another Particle Swarm Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۰۲کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationglobal optimumGrid computingimportantlibMetheuristicsMIMDmultiagentsmutationoptimizationParallel Computingparticle swarmParticle Swarm Read More →

رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۲۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۵۷کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

جعبه ابزار خوشه بندی

عنوان انگلیسی: Clustering Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۸۹کلید واژه ها:Cluster Analysiscluster validityclusteringemEntropyFuzzy Clusteringgathgevagustafinformation theoryprobabilitystatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل خوشهخوشه بندیخوشه بندی فازیداده Read More →

MIMOtool

عنوان انگلیسی: MIMOtoolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۲کلید واژه ها:controlcontrol designMIMOmultivariablemvtoolsRobust ControlSISOsisotoolStochastic controlsynthesistoolboxتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارکنترل خطیکنترل روباستکنترل غیر خطیکنترل مقاوممهندسی Read More →

جعبه ابزار Prony

عنوان انگلیسی: Prony Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter analysisFilter Designgui toolpolezero diagramPower Systemprony analysissignal processingsquaretoolboxانرژیپردازش سیگنالتوان الکتریکیسامانه Read More →