نتایج جستجو برای «time delay»

تعداد کلیک: 954
عنوان انگلیسی: Model Reduction and Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1156210-model-reduction-and-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1156210
تعداد کلیک: 1233
عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1
لینک: http://codesara.ir/content/m1157867-multirate-control-toolbox-5-1
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1157867
تعداد کلیک: 1101
عنوان انگلیسی: Optimal Embedding Parameters
لینک: http://codesara.ir/content/m1340358-optimal-embedding-parameters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1340358

فرادرس آموزشی رایگان کاربرد چندجمله ای و عملگرهای تاخیری در تحلیل سری های زمانی