طراحی کنترل کننده برای سیستم های تاخیر زمانی

عنوان انگلیسی: Controller Design for Time Delay Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorySystems theorytime delayاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

کاهش و کنترل مدل

عنوان انگلیسی: Model Reduction and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۴کلید واژه ها:model reductionpid controllertime delayکاهش مدل، کنترل کننده PID، تاخیر زمانیکاهش و کنترل Read More →

جعبه ابزار کنترل چند نرخی ۵٫۱

عنوان انگلیسی: Multirate Control Toolbox 5.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymultiratenonconventionalrealtimertwSystems theoryآداب و رسوم، در غیر زمینه، بدون درنگ، RTWاتوماسیونسیستم Read More →