بازوی Nام Oct و جعبه ابزار فیلتر AC

عنوان انگلیسی: Nth_Oct_Hand_Arm_ and _AC_Filter_Tool_Boxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۰۴کلید واژه ها:aarmC#filterfilteringhandhand armnoisenth octaveoctavesoundthirdvibrationweightingارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانبازوی Nام Oct و جعبه ابزار Read More →

محاسبه کننده زمان پژواک

عنوان انگلیسی: Reverberation Time Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaudiofilter analysisFilter Designreverbreverberation timereverebrationsignal processingt60پردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۸۱کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

محاسبه اختلاف-فاصله زمان

عنوان انگلیسی: Calculate Time Interval_ Differenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۰کلید واژه ها:Bioinformaticsclockdatemeasurementnavigationtesttimetrackutilityجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییمحاسبه اختلاف-فاصله زمانCalculate Time Interval_ Read More →

نکات و اسکریپت های هدف گیری کارگاه بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real-Time Workshop Targeting Tips and Scriptsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۲کلید واژه ها:articleconfigurationEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorpaperreattime workshopsimulinkState FlowStateflowtargetwhitepaperاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتریزپردازنده Read More →