گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۵کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →

ژنراتور DTMF با استفاده از TI C6711 DSK

عنوان انگلیسی: DTMF generator using TI C6711 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointaudio processingc6711 dskDigital Signal Processingdspdtmf generatorFixed-PointFixed-Point Toolboxrapid prototyingState Read More →

پروفایل کردن کد DSP روی یک TI DM6437

عنوان انگلیسی: Profiling DSP Code on a TI DM6437زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterFixed-PointFixed-Point ToolboxMicroprocessorالکترونیک دیجیتالالگوریتم نقطه Read More →

فیلتر کالمن (نسخه نقطه ثابت)

عنوان انگلیسی: Kalman filter(fixed point version)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۸کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcomputer visioncontrol designDigital Image ProcessingFixed-PointFixed-Point Toolboximage processingkalman filterKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Read More →