نتایج جستجو برای «ti»

تعداد کلیک: 1470
عنوان انگلیسی: DTMF generator using TI C6711 DSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1279639-dtmf-generator-using-ti-c6711-dsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1279639
تعداد کلیک: 694
عنوان انگلیسی: Profiling DSP Code on a TI DM6437
لینک: http://codesara.ir/content/m1285026-profiling-dsp-code-onti-dm6437
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1285026
تعداد کلیک: 1665
عنوان انگلیسی: Kalman filter(fixed point version)
لینک: http://codesara.ir/content/m1132905-kalman-filterfixed-point-version
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1132905

گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP