طرح شدت زنده

عنوان انگلیسی: Live Intensity Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۶کلید واژه ها:imaga acquisitionImage Acquisitionlive intensity plotmicroscopythin filmsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری Read More →

راه حل PSO برای دیسپاچ اقتصادی

عنوان انگلیسی: PSO solution to economic dispatchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۶کلید واژه ها:Economic DispatchEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsoptimizationParticle Swarm OptimizationPower EngineeringPower Systempsotransmission lossآموزش Read More →

Biomed خوان + ویدئو خوان

عنوان انگلیسی: Biomed Reader + Video Readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۹کلید واژه ها:ActiveXBiomedicalBiomedical Engineeringeegeventsmedicalroivideowmpبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادزیست پزشکیکاربرد متلب در مهندسی پزشکیمهندسی بافتمهندسی پزشکیمهندسی پزشکی در Read More →

بهینه سازی تقویت شده ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimisation augmentedزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۵کلید واژه ها:optimizationParticle Swarm Optimizationpsosimulationآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم Read More →

DiffQuad سریع

عنوان انگلیسی: Fast_DiffQuadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلdifferentialDifferential Equationdifferential equationsfastergridodequadratureحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات دیفرانسیل Read More →

فیلتر حداقل مربعات بازگشتی

عنوان انگلیسی: Recursive Least Squares Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۴کلید واژه ها:adaptive filtererrorNoise Cancellationnoise reductionRecursive Least Squaresrlssignal processingبازگشتیپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش صداتصفیه سیگنالحذف نویزخطای Read More →

Pivot_unPivot

عنوان انگلیسی: Pivot_unPivotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۴کلید واژه ها:grouppivotreshapeSpreadsheetSPSSstackunpivotunstackاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهPivot_unPivotPivot_unPivot فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   شما می Read More →

کوادراتور ساده n-بعدی

عنوان انگلیسی: n-dimensional simplex quadratureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۳کلید واژه ها:Finite Elementsguass quadatureintegrationintervalpentatopeSimplextetrahedrontriangleاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات Read More →

اگوریتم توزیع وظایف مانکرس در سیمولینک

عنوان انگلیسی: Munkres for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۹کلید واژه ها:assignment problembuehenbuehrenDigital Signal Processingdspglobalmunkresoptimizationپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم Read More →