دانلود رایگان پایان نامه: روش های هوش مصنوعی در بازی های با اطلاعات غیر کامل: مدل سازی رقیب در بازی تگزاس هولدم

عنوان انگلیسی: Thesis: Artificial Intelligence Techniques in Games with Incomplete Information: Opponent Modelling in Texas Hold’emتعداد کلیک: ۲۰۰۷کلید واژه ها:ThesisUniversidade do Portoپایان نامهپایان نامه کارشناسی Read More →

طراحی فیلتر FIR

عنوان انگلیسی: FIR Filters of Variable Length for the Texas Instruments TMS320C5416 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۵۴۱۶۵۵۱۰bltc5000cutoffdskdspfilterFilter Read More →