بازوی Nام Oct و جعبه ابزار فیلتر AC

عنوان انگلیسی: Nth_Oct_Hand_Arm_ and _AC_Filter_Tool_Boxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۲۹کلید واژه ها:aarmC#filterfilteringhandhand armnoisenth octaveoctavesoundthirdvibrationweightingارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانبازوی Nام Oct و جعبه ابزار Read More →

تست های کای اسکور

عنوان انگلیسی: Chi-square testsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۲کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxlog likelihoodmonte carlopearsonread cressiesmall samplestatisticsunbalanced dataاطلاعات زیستیالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبیوانفورماتیکتحلیل Read More →