آزمایش سیستم های کنترل بحران ایمنی

عنوان انگلیسی: Testing of Safety Critical Control Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →