نتایج جستجو برای «testing»

تعداد کلیک: 733
عنوان انگلیسی: Testing of Safety Critical Control Systems
لینک: http://codesara.ir/content/m1034226-testing-of-safety-critical-control-systems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1034226
تعداد کلیک: 866
عنوان انگلیسی: rnnsim
لینک: http://codesara.ir/content/m1442100-rnnsim
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1442100

فرادرس آموزشی رایگان کاربرد آزمون های غیر مخرب در تشخیص عیوب سامانه های مکانیکی-بخش سوم