درایور اندازه گیری ترجمه داده ها

عنوان انگلیسی: Data Translation Measurement Instruments Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۵کلید واژه ها:automationdata translationdriversInstrument Controlinstrument driverinstrument driversprecision voltagetemptest and measurementابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

CircuitTool (نسخه ی نمایشی تست و اندازه گیری)

عنوان انگلیسی: CircuitTool (a Test and Measurement Demo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۵کلید واژه ها:applicationautomationcircuitcircuit tooldaqDAQ Carddata acquisitionexampleInstrument Controlmeasurementsignal processingsysidsystem identificationابزار دقیقاندازه گیریاندازه گیری Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای Vernier SensorDAQ

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Vernier SensorDAQزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۴کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxelectronicshardware interfacelab hardwaremeasurementprototypingsensordaqsignal processingsupport packagetest and Read More →

اندازه گیری فرکانس

عنوان انگلیسی: Frequency Measurementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۳کلید واژه ها:calculatorfrequencymeasuremeasurementSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه سازیمدل سازی سیستم های Read More →

سری PicoScope 2000 – درایور ابزار ژنتیک

عنوان انگلیسی: PicoScope 2000 Series – MATLAB Generic Instrument Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۳کلید واژه ها:automationInstrument Controlinstrument drivermatlabmeasurementoscilloscopepicoscopeابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

محاسبه کننده زمان پژواک

عنوان انگلیسی: Reverberation Time Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaudiofilter analysisFilter Designreverbreverberation timereverebrationsignal processingt60پردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای NI ELVIS II

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for NI ELVIS IIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۶۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxDiodeElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicselviselvis 2elvis iifunction Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای Arduino (بسته ArduinoIO Package)

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Arduino (aka ArduinoIO Package)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۵۲کلید واژه ها:adafruitanalogarduinodaqDAQ Carddata acquisitiondigitalduemilanoveElectrical Motorencoderhardware interfacelab hardwaremeasurementmechatronicsmegamotormotor shieldnavigationrunning either Read More →

آداپتور جوی استیک

عنوان انگلیسی: Joystick Adaptorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۵کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxexamplejoystickmeasurementsignal processingtest and measurementاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت Read More →