کنترل یوروترم Modbus RS232

عنوان انگلیسی: Eurotherm Modbus RS232 Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۰کلید واژه ها:eurothermmodbusrs232serialSerial PortTemperature Controlپورتپورت سریالپورت موازیترمودینامیکترموستاتتغییر دمادرگاهدرگاه سریالدمادمای محیطسخت افزارسیستم کنترل حرارتکنترل حرارتکنترل Read More →

الگوریتم شبیه سازی تبرید معمولی

عنوان انگلیسی: General simulated annealing algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۴۷کلید واژه ها:annealChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsMATLAB for Chemical EngineersoptimizationReport GeneratorSASimulated AnnealingsimulationStochastic Read More →

باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۴۴کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →