ضبط تصویر صفحه نمایش TEKTRONIX 2024B

عنوان انگلیسی: Capture screen image Tektronix 2024Bزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۷کلید واژه ها:۲۰۲۴bautomationdata importguiInstrument Controlmeasurementoscilloscopeplotsignal processingtektronixtektronix 2024bابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →

تبدیل داده IQ از TEKTRONIX RTSA به متلب

عنوان انگلیسی: Converting IQ data from Tektronix RTSA to MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۳کلید واژه ها:applicationautomationexampleInstrument Controlrsa3rsa3000arsa3000brsa6114artsaspectrum analyzertektronixابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

isfread

عنوان انگلیسی: isfreadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۶کلید واژه ها:۳۰۰۰driversgreat program johnhardware driverhardware supportimportisfSpreadsheetSPSStektronixاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهisfreadisfread فرم عضویت در خبرنامه Read More →

res_meas

عنوان انگلیسی: res_measزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۷کلید واژه ها:analyzerapplicationautomationdownload dataexamplefeedthroughgpibInstrument Controlkeysightoscilloscoperesonatorresonator analyzer oscilloscope download data gpib feedthroughابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →

باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۶۱کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

کاربرد متلب برای اسیلوسکوپ – مثال ساده

عنوان انگلیسی: MATLAB oscilloscope application – simplified exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۴کلید واژه ها:agilentapplicationautomationexamplefilteringguiInstrument Controloscilloscopesignal processingtektronixابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده Read More →

ایجاد و دانلود شکل موج- TEKTRONIX5000_7000 سری AWGs

عنوان انگلیسی: Creating and downloading waveforms -Tektronix 5000_7000 series AWGsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵کلید واژه ها:automationInstrument Controlابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →