نتایج جستجو برای «system identification»

تعداد کلیک: 1859
عنوان انگلیسی: musysid
لینک: http://codesara.ir/content/m1778591-musysid
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1778591
تعداد کلیک: 1185
عنوان انگلیسی: CaToKi, System identification GUI
لینک: http://codesara.ir/content/m1774205-catoki-system-identification-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1774205

فیلم آموزشی رایگان شناسایی سیستم های غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک