نتایج جستجو برای «synthesis»

تعداد کلیک: 645
عنوان انگلیسی: HNM-speech anlysis_synthsis model
لینک: http://codesara.ir/content/m1804110-hnm-speech-anlysis-synthsis-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1804110
تعداد کلیک: 2215
عنوان انگلیسی: Antenna's Array Synthesis
لینک: http://codesara.ir/content/m1046545-antennas-array-synthesis
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1046545

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)