مشتقات گاوسی

عنوان انگلیسی: Gaussian Derivateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۲کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectiongaussiangaussian derivateimage processingsymbolic mathاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی Read More →

جعبه ابزار تجزیه و تحلیل مدار

عنوان انگلیسی: Circuit Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۱کلید واژه ها:ac analysisbranch currentgainmonte carlonode voltagephasesymbolictoolboxالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

مختصات منحنی الخط

عنوان انگلیسی: Curvilinear Coordinatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanalyzecurvilinear coordinatessymbolic mathtensor analysisرسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

فرمول دی برونو

عنوان انگلیسی: Di Bruno’s Formulaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۰کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointdi brunoFixed-PointFixed-Point Toolboxposts formulaالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →

بهبود عملکرد متلب در هنگام حل مسائل بهینه سازی مالی

عنوان انگلیسی: Improving MATLAB performance when solving financial optimization problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۹۲کلید واژه ها:CrossoverCurve FittingfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction FittingGenetic ProgrammingguiMeta-Genetic Programmingmutationoptimizationoption Read More →

انتگرال های هم پوشانی Franck-Condon

عنوان انگلیسی: Franck-Condon Overlap Integralsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۰کلید واژه ها:chemistryphysicsquantum chemistry vibrations franckcondon overlap integralsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانانتگرال های هم Read More →